Missie, visie, waarden

Het doel van de Vereniging is het optimaliseren van de positie van vrouwen, werkzaam bij de Belgische Politie.

De Vereniging heeft de slogan van de derde Europese Conferentie voor politievrouwen van 1994 aanvaard als samenvatting van haar doelstellingen.

Police = Wo/men wijst op het feit dat politiewerk niet uitsluitend een mannentaak is, maar een taak waarvoor vrouwen en mannen zich samen moeten en willen inzetten. Zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten moeten elkaar op een evenredige basis aanvullen bij de uitoefening van de politietaak. Dit heeft een grotere kwaliteit = Quality tot gevolg en betekent daarenboven een betere dienstverlening = Service naar de bevolking toe. Ook de Service vanuit de politiedienst naar de politiefunctionaris toe mag niet worden vergeten.

De Vereniging streeft dus naar :

 • een grotere aanwezigheid van vrouwen in de Belgische Politiekorpsen;
 • een vlottere integratie van vrouwen in de Belgische Politiekorpsen;
 • gelijke rechten en kansen voor politievrouwen tijdens hun loopbaan.

De Vereniging tracht dit te verwezenlijken door :

 • het leggen van contacten over heel België en het opbouwen van een adressenbestand;
 • het uitwisselen van kennis en ervaring van politievrouwen in de verschillende Belgische korpsen en met andere Europese politievrouwen;
 • het geven van informatie;
 • het up-to-date houden van de website www.womenpol.be;
 • het bevorderen van onderlinge steun tussen de Belgische politievrouwen alsook met Europese politievrouwen;
 • het bevorderen van opzoekingswerk in het kader van het optimaal functioneren van politievrouwen;
 • het streven naar goede contacten met de politieke wereld;
 • de organisatie van activiteiten, zoals seminaries en werklunchen;

Tot haar doelgroep ziet de Vereniging allen die op één of andere manier te maken hebben met het functioneren van politievrouwen.