Wie zijn wij?

De Vereniging voor Belgische Politievrouwen is opgericht in mei 1994 naar aanleiding van de derde Europese Conferentie voor Politievrouwen in België. De vereniging is een netwerk dat zich richt naar al diegenen die op een of andere manier te maken hebben met het functioneren van politievrouwen. Personen en instellingen die beroepsmatig betrokken zijn bij het werk van vrouwen in een politiekorps kunnen lid worden.

Groepsfoto conferentie 1994

Ontwikkeling

Op aanzet van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback en minister van Arbeid en Tewerkstelling en Gelijke Kansenbeleid Miet Smet werd de vzw Vereniging voor Belgische Politievrouwen in 1994 opgericht. Van 1994 tot 1997 was de werking van de Vereniging volledig afhankelijk van subsidies voor bepaalde projecten. Vanaf 1998 tot 2001 ontving de Vereniging een structurele subsidie. Sinds de politiehervorming werkt het netwerk zelfbedruipend.

Sinds haar oprichting zetelt de Vereniging in het Bestuur van het Europees Netwerk van Politievrouwen (ENP).

In 1996 werd de zetel van de Vereniging gevestigd in het vrouwenhuis “Amazone”, Middaglijnstraat 10-12, 1210 Brussel.

In 2005 vierde de Vereniging haar 10e verjaardag met een academische zitting in het stadhuis van Brussel.

 Organisatie

De Vereniging is een v.z.w. waarvan de werking wordt gedragen door haar actieve leden.

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit zes personen en is aan een 4-jarig mandaat gestart in oktober 2015.

 • Jessica Fiaert, Lokale Politie Brugge
 • Monique Devodder, chef de corps Police Locale de Mariemont
 • Carla Lonneville, Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie
 • Cynthia Vermeire, SAT Ministère de l’Intérieure
 • Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel (Boom/Niel/Hemiksem/Rumst/Schelle)
 • Maria De Sterck, Federale Politie, DGJ

Het Bestuur

De algemene vergadering bestaat naast de leden van de raad van bestuur uit:

 • Tania Balyu, Lokale Politie Grimbergen
 • Karianne Boer, Centrex wegverkeer
 • Chris Bogaert, Federale Politie Brussel
 • Fabienne Brusselmans, Lokale Politie Rupel
 • Doreen Buysse, Lokale Politie Evergem-Assenede
 • Sonja Corryn, Lokale Politie Gent
 • Nelly Creten, gepensioneerd Federale Gerechtelijke Politie Hasselt
 • Catherine De Bolle, commissaris-generaal Federale Politie
 • Marleen Hellemans, Lokale Politie regio Turnhout
 • Tamara Lavrijsen, Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen
 • Virginia Lippens, Lokale Politie Ninove
 • Heidi Noèt, Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen
 • Cécile Rigot, Police Fédérale de Bruxelles, DGA
 • Tania Roers, Lokale Politie Gent
 • Katrien Soubry, Federale Politie Brussel, gedet. Crisiscentrum Binnenlandse Zaken
 • Ingrid Stals, Lokale Politie Antwerpen
 • Stéphanie Silvestre, Police Fédérale de Bruxelles, DGA
 • Ilse van de keere, Lokale Politie Brussel HOOFDSTAD – Elsene
 • Antoinette Vanden Bossche, korpschef Lokale Politie Meetjesland Centrum
 • Cécile Vandevandel, Police Fédérale de Bruxelles, DGJ
 • Els Van Rossem, Federale Politie Brussel, DGR
 • Marijke Weewauters, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen