Wie zijn wij?

De Vereniging voor Belgische Politievrouwen is opgericht in mei 1994 naar aanleiding van de derde Europese Conferentie voor politievrouwen in België. De vereniging is een netwerk dat zich richt naar al diegenen die op een of andere manier te maken hebben met het functioneren van politievrouwen. Personen en instellingen die beroepsmatig betrokken zijn bij het werk van vrouwen in een politiekorps kunnen lid worden.

Groepsfoto conferentie 1994
Ontwikkeling

Op aanzet van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback en minister van Arbeid en Tewerkstelling en Gelijke Kansenbeleid Miet Smet werd de vzw Vereniging voor Belgische Politievrouwen in 1994 opgericht. Van 1994 tot 1997 was de werking van de vereniging volledig afhankelijk van subsidies voor bepaalde projecten. Vanaf 1998 tot 2001 ontving de vereniging een structurele subsidie. Sinds de politiehervorming werkt het netwerk zelfbedruipend.

Sinds haar oprichting zetelt de vereniging in het Bestuur van het Europees Netwerk van Politievrouwen (ENP).

In 1996 werd de zetel van de vereniging gevestigd in het vrouwenhuis “Amazone”, Middaglijnstraat 10-12, 1210 Brussel.

Het Bestuur

In 2005 en 2015 vierde de Vereniging resoectievelijk haar 10de  en 20ste verjaardag met een academische zitting in het stadhuis van Brussel.

Organisatie

De vereniging is een v.z.w. waarvan de werking wordt gedragen door haar actieve leden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit zes personen en is aan een 4-jarig mandaat gestart in oktober 2019.

  • Maria De Sterck, korpschef Lokale Politie Hamme-Waasmunster
  • Jessica Fiaert, Lokale Politie Brugge
  • Carla Lonneville, Lokale Politie Brussel Hoofdstad Elsene
  • Tamara Lavrijsen, Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen
  • Gwen Merckx, korpschef Lokale Politie Sint-Niklaas
  • Leen Gheyle, Lokale Politie Brugge
  •